Inschrijving libre competitie 2024-2025 geopend


Beste biljartvrienden,


Het is weer zover, ik stuur jullie de inschrijfformulieren voor de 2024-2025 Libre Clubkampioenschappen.

Voor elke opgegeven speler moet er i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) een ondertekend formulier OMBC Persoonsgegevens worden ingeleverd. Wanneer dit al eerder gedaan is dan is dit alleen nodig als er veranderingen zijn. Het is belangrijk dat veranderingen doorgegeven worden, o.a. emailadres!

Met dit ingevulde ondertekend formulier voor spelers kunnen wij de juistheid van de door ons gebruikte gegevens controleren, maar belangrijker nog hiermee kunnen wij jullie toestemming voor het gebruik van jullie persoonsgegevens en verwerking volgens onze privacyverklaring registreren voor het geval de autoriteiten dit willen controleren.

De OMBC volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en zal deze persoonlijke informatie behandelen zoals beschreven in onze privacyverklaring die te vinden is op www.ombc-made.nl/contact onder Diverse documenten. Door het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming deze gegevens te gebruiken zoals beschreven. In het geval er vragen op opmerkingen zijn a.u.b. contact opnemen met secretaris@ombc-made.nl

Inschrijvingen moeten binnen zijn uiterlijk Zaterdag 6 Juli 2024 bij de spelleider.

iepenlaan 38 in Made,

Mob: 06-51158720

of e-mail: spelleider@ombc-made.nl

Aanvang competitie: Maandag 2 September 2024.

Denk er a.u.b. aan dat de contributie uiterlijk 30 September 2024 betaald moet zijn op rekening nr: NL44ABNA0588789186. Contributie is verhoogd naar 20,00 euro per persoon.

Op het inschrijfformulier ook 2 vragen over de puntentelling. Graag een JA of NEE voor beide vragen omcirkelen. Meld je jullie team zonder inschrijfformulier aan dan graag antwoord op de 2 vragen geven. Het is geen stemming maar een inventarisatie!
Klik hier voor alle informatie omtrent de inschrijving.


Download het inschrijfformulier hier.


Download het wijzigings-/ nieuwe spelers (AVG/GDPR) formulier hier.De secretarisGebr. van Dijk Agricentrum Amerhal Biemans By Bas Cafe Diepstraten Cafe Hof van holland Cafe t Hart Cafe t Hoekske Cafe t Steegje Cafe t Tapperijke Cafe t Voske Fennema Schilderwerken Fortune Hermus Made De Polderpub PJC van Kastel RFM Montage Segeren Smits Schilderwerken Bloemisterij Kielestein Trefpunt Verhoeven Watersport botenverhuur De Boei Bootservice Zeester Zijlmans Cafe Ligthart