Finale sterktestaten en einde driebanden competitie 2024


Beste biljarters,


De finale sterktestaten van de driebanden competitie zijn opgemaakt. Klik hier


Fijne vakantie allemaal.Inschrijving Biljartdrive 2024 geopend


Beste biljartvrienden,


Eerder dan anders is de inschrijving voor de Biljartdrive Libre koppeltoernooi geopend.

Klik hier voor de vooraankondiging.


Door het grote aantal inschrijvingen van de afgelopen jaren willen wij jullie vragen om jullie als koppel eerder op te geven.

Datum: Zondag 13 oktober 2024.

Speelstijl: Libre koppeltoernooi.

Start locatie: Volgt spoedig.

Finaleronde: Volgt spoedig.

Klik hier voor meer uitleg.Inmiddels hebben zich 38 koppels ingeschreven. Klik voor deelnemers per 17 Juni 2024Voor wie zichzelf nog niet heeft ingeschreven en deze gezellige dag niet wil missen kan zichzelf middels onderstaande inschrijfformulier aanmelden.

Download het inschrijfformulier hier.De organisatieInschrijving libre competitie 2024-2025 geopend


Beste biljarters,


De inschrijving voor het Libre seizoen 2024-2025 is geopend. Wie worden de opvolgers van de kampioenen van het afgelopen seizoen?

1e Klasse: Kampioen FREGGELS 2:

2e Klasse: Kampioen FREGGELS 5:

3e Klasse: Kampioen ’t Hart 5:

Zullen de huidige kampioenen hun titel prolongeren of is de honger van de overige teams dit jaar groter?

Voor elke opgegeven speler moet er i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) een ondertekend formulier OMBC Persoonsgegevens worden ingeleverd. Wanneer er veranderingen zijn op de reeds eerder ingevulde gegevens dan dienen deze opnieuw te worden doorgegeven, o.a. emailadressen of verhuizingen!

Inschrijvingen moeten binnen zijn uiterlijk Zaterdag 6 Juli 2024 bij de spelleider.

iepenlaan 38 in Made,

Mob: 06-51158720

of e-mail: spelleider@ombc-made.nl

Aanvang competitie: Maandag 2 September 2024.

Denk er a.u.b. aan dat de contributie uiterlijk 30 September 2024 betaald moet zijn op rekening nr: NL44ABNA0588789186. Contributie is verhoogd naar 20,00 euro per persoon.

Op het inschrijfformulier zijn ook 2 vragen over de puntentelling toegevoegd.
Graag een JA of NEE voor beide vragen omcirkelen.
Meld je jullie team zonder inschrijfformulier aan dan graag antwoord op de 2 vragen geven. Het is geen stemming maar een inventarisatie!
Klik hier voor alle informatie omtrent de inschrijving.


Download het inschrijfformulier hier.


Download het wijzigings-/ nieuwe spelers (AVG/GDPR) formulier hier.De secretarisActueel Bestuurlijk Nieuws


Beste biljartvrienden,


Een vereniging zonder vrijwilligers is niet denkbaar. Binnen de OMBC-Made zijn wij op dit moment op zoek naar de invulling van de vacature voor spelleider.

Vacature spelleider:


Vanaf het Libre seizoen 2025-2026 treedt onze huidige spelleider af. Binnen de vereniging een onmisbare schakel en als bestuur zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die deze taken op zich wil nemen. Weet of kent u iemand, neem dan contact op met telefoonnummer +31 (0)6-18802759.

Algemene ledenvergadering:


De algemene ledenvergadering staat dit jaar gepland voor zondag 23 juni 2024 a.s. Direct na afloop van de driebanden competitie. Agenda en locatie volgen spoedig.

Sponsoring:


Draagt u uw vereniging ook een warm hart toe? Heb je interesse in sponsoring van OMBC-Made? Wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met telefoonnummer +31 (0)6-18802759.


Wij maken gebruik van

BiljartPoint

Via bovenstaande link kom je op de BiljartPoint website, hier kun je het programma, uitslagen, standen en verdere informatie vinden.

Uitleg BiljartPoint